پمپ هیدرولیک
پمپ های هیدرولیک

کاتالوگ کامل پمپ های هیدرولیک ریکن

پمپ هیدرولیک

با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ های هیدرولیک یا مولد انرژی هیدرولیکی به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و غیره تامین می گردد،  به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند.

در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده، به کار مطلوب تبدیل گردد. فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک هدایت شود. اساس کار پمپ هیدرولیک ، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس شده در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته آن و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت ازسمت مکش به سمت تخلیه و در نتیجه افزایش فشار جریانی است. بنابراین ، پمپ های هیدرولیک بر اساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده است. حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود و پارامترهای مهم یک پمپ شدت جریان و فشار هستند.

ریکن (RIKEN) انتخاب وسیعی از پمپ های هیدرولیک فشار بالا را بااطمینان، دوام و ایمنی بالا ارائه می نماید به طوریکه که امکان انتخاب پمپ مورد نظر برای هر کاربرد نیازمند نیرو را برآورده می سازد.

ریکن با تولید بیش از ۱۰۰۰ نوع محصول نیروی هیدرولیکی مختلف شامل پمپ های دستی (manual pumps)، پمپ های فعال با باتری (battery driven pumps)، پمپ های فعال با گاز (gas powered pumps)، پمپ های بادی (air driven pumps)، پمپ های الکتریکی (electric driven pumps) و در کنار آن لوازم و تجهیزات جانبی در جهان منحصر به فرد است.

پمپ های هیدرولیک فشار بالای ما و شیرهای پیشرفته مربوطه گارنتی مادام العمر محصول را ارائه می نمایند و طوری طراحی شده اند که سبب افزایش کارایی شما در انجام فعالیت صنعتی می گردند.