• این دستگاه دارای استاندارد و تائیدیه‌ از وزارت صنایع و معادن ژاپن می‌باشد.
• این روش استاندارد بین المللی JIS ژاپن را دارا می‌باشد.
• این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی شده و کاربرد آن مطابق استانداردهای معتبر مربوطه مورد تایید است.
• شرکت پویا گستر دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی می باشد.
• این شرکت دارای تاییدیه از نظام مهندسی استان تهران می باشد.

 

cer_1