جک کشش استرند

جک کشش استرند

جک کشش استرند یا جک کشش انکر و یا جک کشش کابل در خدمات تثبیت خاک یا نیلینگ و یا پست تنشن استفاده های فراوانی دارد.

شرکت ریکن به عنوان بزرگترین سازنده جک و پمپ در ژاپن محصولات گسترده ای از انواع مختلف جک ها را دارا می باشد.