کوپلر استاندارد


PH34812m

تغییرات جدید در آیین‌نامه‌های طراحی بتن سبب افزایش مقدار آرماتور در سازه‌های بتنی شده‌اند و در عین حال طراحان علاقه بیشتری به طراحی و استفاده از مقاطع کوچکتر دارند. این امر باعث افزایش ازدحام میلگرد و مشکلات نصب و آرماتوربندی می‌شود. در این شرایط خم‌های ۹۰ درجه انتهای آرماتورهای ستون‌ها هم بر مشکل اضافه می‌کنند و شرایط آرماتوربندی و بتن‌ریزی را سخت‌تر می‌کنند. با این وضعیت استفاده از جایگزینی برای خم‌های انتهایی می‌تواند تا حد بسیار زیادی به حل این مشکل کمک کند. کوپلر انتهایی جایگزین بسیار مناسبی برای خم‌های انتهایی تیر و ستون است و می‌تواند فضا را برای آرماتوربندی و بتن‌ریزی تا ۶۰% باز کند.

طراحی این نوع کوپلر بر اساس آیین نامه ACI-355 و بر اساس تئوری مخروط برشی (توزیع تنش برشی به صورت مخروط در اثر نیروی کششی در بتن) انجام می‌شود.

 

 

28

 

 

Cone Theory

این وصله‌ها مطابق تمامی آیین نامه‌های طراحی بتن در دنیا قابل استفاده هستند و در ایران نیز کوپلر انتهایی برای سایز ۱۶ تا ۵۰ موجود و در دسترس کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین محترم می‌باشد.