پیشینه و وضعیت موجود جوش سر به سر

جوش سر به سر ازسال ۱۹۵۳ در ژاپن در حال انجام می باشد. این تکنیک از مرحله ی نخست در صنعت راه آهن و همچنین برای اتصال سر به سر میلگرد در صنایع عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. جوش سر به سر میلگرد اصلی ترین روش اتصال میلگرد در ژاپن می باشد.

 

 

حدود ۲۰۰ شرکت در ژاپن به صورت حرفه ای مشغول به کار در این عرصه می باشند و پروژه های معتبر و مهمی نظیر نیروگاه اتمی، سد، برج های بلند مرتبه و غیره در رزومه کاری این شرکت ها موجود می باشد. این روش به مدت ۵ سال است که وارد ایران شده و مورد تایید مرکزتحقیقات مسکن و ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی تهران می باشد.