پیشینه و وضعیت موجود جوش سر به سر

جوش سر به سر ازسال 1953 در ژاپن در حال انجام می باشد. این تکنیک از مرحله ی نخست در صنعت راه آهن و همچنین برای اتصال سر به سر میلگرد در صنایع عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. جوش سر به سر میلگرد اصلی ترین روش اتصال میلگرد در ژاپن می باشد.

 

 

حدود 200 شرکت در ژاپن به صورت حرفه ای مشغول به کار در این عرصه می باشند و پروژه های معتبر و مهمی نظیر نیروگاه اتمی، سد، برج های بلند مرتبه و غیره در رزومه کاری این شرکت ها موجود می باشد. این روش به مدت 5 سال است که وارد ایران شده و مورد تایید مرکزتحقیقات مسکن و ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی تهران می باشد.