اجرای پروژه

شرکت پویا گستر با ۵ سال سابقه در اجرای پروژه های جوش سر به سر، آمادگی خود را جهت ارایه مشاوره و یا اجرای پروژه های شما اعلام می دارد.
لازم به ذکر است که جوش سر به سر جایگزین اورلپ بوده و در موارد زیر قابل اجرا می باشد.

۱- ستون ها
۲- تیرها
۳- دیوارهای برشی
۴- فونداسیون
۵- ریشه های کوتاه
۶- بولتهای شکسته