۱- آزمونهای چشمی: که بعد از اجرا مطابق دستورالعمل آیین‌نامه انجام می‌شود.

 

test_1

 

۲- آزمون‌های بعد از اجرا (DT تستهای مخرب جوش): از قبیل کشش، خمش و سایر آزمون‌های مشابه.

 

عکس العمل آرماتور تحت اثر کشش بیش از حد

عکس العمل آرماتور تحت اثر کشش بیش از حد
 

عکس العمل آرماتور تحت اثرخمش

عکس العمل آرماتور تحت اثرخمش
 

۳- آزمونهای بعد از اجرا (NDT تستهای غیر مخرب جوش): از قبیل آلتراسونیک، PT (تست نفوذ مایع) انجام میگردد.

 
test_4